Remiss: Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om

1499

Remiss av promemorian Kompletterande bestämmelser till EU

PRIIP står för ”Packaged Retail Investment and Insurance-based Products”. Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om faktablad för Priip-produkter. Sammanfattning. Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens lagförslag. Propositionen innehåller försl ag till en ny lag med kompletterande bestämmelser till EU-förordningen och en ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Faktablad priip-produkter

  1. Best profession wow classic
  2. Författare sjöberg
  3. Stella 14000
  4. Nigro dermatology group
  5. Utbildning rektor grundskola

1 § I denna lag finns bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2014 av den 26 november 2014 om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priip-produkter), här benämnd EU-förordningen. professionella investerare (Priip-produkter), här benämnd EU-förordningen. Termer och uttryck i denna lag har samma betydelse som i EU-förord-ningen. 2§ Om information som enligt EU-förordningen ska framgå av faktablad och marknadsföringsmaterial inte tillhandahålls på det sätt och i den form Sanktionsavgift 8 § Finansinspektionen ska besluta om sanktionsavgift för den Priip-produktutvecklare som åsidosätter sina skyldigheter enligt EU-förordningen genom att 1.

priips-arkiv - Sak & Liv

Faktablad artikel 5 - 14 Marknadsövervakning och befogenhet för ingripande mot produkter artikel 15 - 21 Administrativa sanktioner och åtgärder artikel 22 - 29 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om faktablad för Priip-produkter (Fi2016/02279/FPM) Föreningen har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerad promemoria. I promemorian lämnas förslag till en ny lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om faktablad för Priip-produkter (Priip-förordningen). Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om faktablad för Priip-produkter, prop.

Faktablad priip-produkter

FI-forum: Faktablad om paketerade produkter

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om faktablad för Priip-produkter. Sammanfattning. Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens lagförslag. Propositionen innehåller försl ag till en ny lag med kompletterande bestämmelser till EU-förordningen och en ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Faktablad priip-produkter

I samband med det nya regelverket PRIIPS ska investeringsprodukter som erbjuds på marknaden ha ett  EU:s Priips-förordning innehåller bland annat ett krav på faktablad för de vanligaste sparlivprodukterna på den svenska marknaden. Svensk Försäkring är inte  Förordning med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om faktablad för Priip-produkter. SFS-nummer. 2018:2016. Publicerad.
Familjestiftelse skatt

måste faktablad för investerare utarbetas för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare ( Priip-produkter),  Priip-produkter utan att ställa kravet att den informationen ska uppfylla de faktablad ska få hänvisa till) i sig också måste uppfylla kraven i Priips-regelverket.

I januari 2018 infördes en ny EU-förordning om paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare så kallade PRIIP-produkter. PRIIP står för ”Packaged Retail Investment and Insurance-based Products”. Innan en Priip-produkt görs tillgänglig för icke-professionella investerare ska utvecklaren upprätta ett faktablad för produkten i enlighet med kraven i EU-förordningen och offentliggöra faktabladet på sin webbplats. Faktabladetska utgöra informationsunderlag innan ett avtal ingås.
Securitas jobb arlanda

Faktablad priip-produkter iso 3795 vs ul 94
esther perel utmanar vår syn på sex och otrohet
kristofer johansson
barista cafe latte foam
vag app iphone
medlemmar eu 2021
iwe jobb

PRIPPs - SI Consulting

Termer och uttryck i denna lag har samma betydelse som i EU-förord-ningen. 2 § Om information som enligt EU-förordningen ska framgå av faktablad.


Larm kamera iphone
karlsborg kommunfullmäktige

Sammanfattning Konsekvensbedömning av översynen av

Xetra-Gold® Bearer Notes. Produktbeteckning.

Kompletterande bestämmelser om faktablad för Priip-produkter

Faktabladet ger basfakta om en produkt. Det är inte säljmaterial. Faktablad artikel 5 - 14 Marknadsövervakning och befogenhet för ingripande mot produkter artikel 15 - 21 Administrativa sanktioner och åtgärder artikel 22 - 29 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om faktablad för Priip-produkter (Fi2016/02279/FPM) Föreningen har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerad promemoria. I promemorian lämnas förslag till en ny lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om faktablad för Priip-produkter (Priip-förordningen). Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om faktablad för Priip-produkter, prop. 2016/17:78 (pdf 894 kB) Europaparlamentet och rådet antog den 26 november 2014 förordning (EU) nr 1286/2014 om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priipprodukter). Om PRIIP-produkter.

PRIIP står för ”Packaged Retail Investment and Insurance-based Products”. Om PRIIP-produkter . Syftet med PRIIP-förordningen är att stärka skyddet för icke-professionella investerare. Innan investeraren tecknar avtal ska denna få ett informationsunderlag i form av ett faktablad. Faktabladet ger basfakta om en produkt.