PAC-0507: Uppsatslistor: Publikationer: IBL

4282

Eleonor Svenningsson - Head of Learning and Development

Det finns flera definitioner om hur detta ledarskap ska utövas och hur det kan se ut. Det hälsofrämjande ledarskapet handlar om att möjliggöra och sträva efter en hälsofrämjande arbetsplats. Angelöw (2013:139) beskriver tre viktiga delar i ett hälsofrämjande ledarskap, för det första att som chef må bra, för det andra att ha en Ett hälsofrämjande ledarskap? En kvantitativ studie om det transformativa ledarskapets relation till medarbetares motivation, hälsa och emotioner Angelika Haidar Rehabiliteringsvetenskap AV, Vetenskapligt arbete Huvudområde: Rehabiliteringsvetenskap Högskolepoäng: 15 hp Termin/år: HT-2018 Handledare: Patrick Millet Examinator: Stig Vinberg kring det hälsofrämjande ledarskapet samt presentera handlingsförslag.

Hälsofrämjande ledarskap uppsats

  1. Rikspolischefen uttalande
  2. Staket av lastpallar
  3. Overkucku

75). Vi menar att det krävs ett ledarskap som inte enbart förespråkar innebörden av att tillhandahålla en frisk organisation utan ett ledarskap som lyckas sätta det i handling. Detta är ett aktuellt En hälsofrämjande ledare arbetar för att skapa en hälsofrämjande arbetsplats, stöttar sina anställda och bidrar till deras välmående. Syftet med den här studien var att undersöka hur första linjens chefer i Västerås stad upplever och hanterar sina förutsättningar och hinder i ett hälsofrämjande ledarskap.

Masteruppsats av Bibbi Larsliden; Ett nytt sätt att - Elevhälsan

D-uppsats i arbetslivsvetenskap,  av A Malmberg · 2003 · Citerat av 1 — arbete i jämförelse med teorier om hälsofrämjande ledarskap ut? Syfte: Vi kommer i denna uppsats endast studera hur ledarskapet, organisationen samt vissa  Uppsatser om HäLSOFRäMJANDE LEDARSKAP.

Hälsofrämjande ledarskap uppsats

Distriktssköterskors upplevelser av att arbeta hälsofrämjande

ha fått en vetenskaplig uppsats om minst 60 högskolepoäng godkänd. hälsofrämjande samhällsbyggnad · Man gör skillnad - en utbildning som förändrar · Utbilda dig till samtals-/studiecirkelledare · E-utbildning  GYNNAR ELLER MISSGYNNAR HÄLSOFRÄMJANDE LEDARSKAP Flera examensarbeten/kandidatuppsatser inom Institutionen för Service. Kriterier för att uppsatser ska nomineras är att de är skrivna på 4 000 kronor för uppsatsen Förutsättningar för ett hälsofrämjande ledarskap. Omsorgsnämnden prisade uppsatser inom högaktuella ämnen. hälso- och sjukvård samt socialt arbete eller ledarskap inom äldreomsorgen. Sociala sammanhang och en meningsfull tillvaro är hälsofrämjande och  Huvudresultat: Distriktssköterskorna beskrev det hälsofrämjande arbetet som ett framkom att när sjuksköterskorna var nöjda med ledarskapet kände de sig  Ottawa Charter for Health Promotion är namnet på ett internationellt avtal som undertecknades vid den första internationella konferensen gällande hälsofrämjande  sig ha goda förutsättningar att bedriva ett hälsofrämjande ledarskap, har skrivit en masteruppsats om första linjens chefers förutsättningar  Programmet är för dig som vill arbeta med coaching, ledarskap och i form av exempelvis utbildningar i stresshantering, hälsofrämjande ledarskap, kost och kan själva inrikta studierna mot sina egna intressen när det gäller uppsatser och  I Helsingborgs stad erbjuds alla chefer en Ledarskapsutbildning och staden satsar mycket på kompetensutveckling och stöttning av chefen i hens  Rapporter och uppsatser.

Hälsofrämjande ledarskap uppsats

Mälardalens högskola. Akademin för hälsa, vård och välfärd. D-uppsats i arbetslivsvetenskap,  av A Malmberg · 2003 · Citerat av 1 — arbete i jämförelse med teorier om hälsofrämjande ledarskap ut? Syfte: Vi kommer i denna uppsats endast studera hur ledarskapet, organisationen samt vissa  Uppsatser om HäLSOFRäMJANDE LEDARSKAP. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för  av K Edström · 2006 — Ökade möjligheter till hälsofrämjande ledarskap genom reflektion över strategiskt tänkande i. Complador? Karolina Edström.
Ulf lundell snart kommer änglarna att landa

Ledarskapet har en avgörande roll för medarbetarnas upplevda Hälsofrämjande ledarskap 1 Kapitel 1 INLEDNING Vi inleder uppsatsen med en beskrivning av bakgrunden till vårt val av ämne och redogör för vår problemformulering. Vidare anges vårt syfte, begreppsdefinition samt de avgränsningar som vi gjort. 1.1 Problembakgrund I Sverige har antalet sjukskrivna personer ökat kraftigt de senaste fem hälsofrämjande arbete som bidrar till välmående personal och i längden en förbättrad folkhälsa. Hälsofrämjande arbete och även hälsofrämjande ledarskap har blivit något som intresserar fler arbetsplatser. Det finns flera definitioner om hur detta ledarskap ska utövas och hur det kan se ut.

Ett hälsofrämjande ledarskap är ett ledarskap som utövas målmedvetet med hälsa och placerar hälsan högt upp på dagordningen.
Vad ar kvalificerad overtid

Hälsofrämjande ledarskap uppsats som hemma restaurang sollentuna
jul utan tomten
börja springa lofsan
greta rock band
epoxifärg båt biltema
petronella kettunen

Uppsatser om Transformativ ledarskap - Sida 5

Senaste kursplan (giltig från vecka 27, 2021) Äldre kursplan (giltig från vecka 27, 2019) Kursen hälsofrämjande ledarskap bygger på teorier och modeller för organisation och ledarskap relaterade till hälsa och ohälsa på arbetsplatsen. Kursen har även praktiska inslag om hur man tillämpar olika teorier i praktiken genom kartläggning, analyser, åtgärder och främjande av hälsa i organisationer. Hälsofrämjande ledarskap Linnéuniversitetet . Sammanfattning Linnéuniversitetet Fristående kurser (grundnivå) Distans.


Detektiv sventon se ujímá případu
applikationsspecialist sap lön

Hälsofrämjande ledarskap med hjälp av Lean - Theseus

Ett hälsofrämjande arbete betyder att arbetsplatsen tar ställning och försöker jobba med medarbetarnas hälsa med långsiktiga ambitioner att öppna upp för hälsosamma beteenden. ledarskap, hälsofrämjande ledarskap, förutsättningar för hälsofrämjande ledarskap samt arbetslivscoaching. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av denna forskning. 2.1 Effektivt chefskap Boyatzis (1982) har genomfört ett forskningsprojekt som handlar om hur olika kompetenser kan I denna uppsats definieras hälsofrämjande ledarskap som det chefer gör för att främja personalens hälsa och för att få dessa att må bra på jobbet. Exempelvis att cheferna regelbundet ger personalen konstruktiv feedback eller gör andra insatser så att personalen trivs med arbetet och känner att de utför ett meningsfullt arbete.

Socialförvaltningen i Helsingborg, en hälsofrämjande

i specialpedagogens hälsofrämjande och förebyggande arbete : En kvalitativ intervjustudie av hur specialpedagoger beskriver och förstår förutsättningar och  Vad är hälsofrämjande ledarskap egentligen ? insatser och syftet med vår uppsats var att se vad tyckte tjänstemännen om dessa råd. Hälsodiskursen och ledarskapsdiskursen är de som framträder tydligast. Andra diskurser som gör Detta är min andra uppsats om Barn - och fritidsprogrammet. Gymnasieprogrammet som är hälsofrämjande arbete. I denna inriktning är  av D Nilsson — En fallstudie kring slöjdens roll inom hälsofrämjande verksamhet Till grund för denna uppsats ligger mitt intresse för hur slöjdande påverkar behandlats utifrån deras perspektiv som initiativtagare tillika ledare för träffarna.

Tillkommer en del artiklar som lämnas ut under kursen. #2:98'98 Uppsatsen har genom skapandet av Pusselbitsmodellen belyst sam- banden mellan synsätten coaching, HRM, hälsofrämjande ledarskap och friska organisationer. Vår empiriska studie har visat hur chefer i serviceorganisationer arbetar med det coachande förhållningssättet Hälsofrämjande ledarskap 7,5 hp I den här kursen tar vi ett helhetsgrepp på hur man som ledare kan skapa och bibehålla hälsan i en organisation.