Kvinnors upplevelser av partnerns närvaro och deltagande

956

Vad Innebär Katie Erikssons Definition Av Omvårdnad

The results are discussed in relation to perceptions of professional social work which is then contrasted with Katie Eriksson's ideas about caring. Key words: palliative care, social work, social worker, caring, practice Rooke (1990) beskriver att Katie Erikssons omvårdnadsteori framförallt belyser ansa, leka, lära, tro, hopp och kärlek som grundstenar i god omvårdnad. Att känna glädje och kärlek i att vårda är något som beskrivs som väldigt fundamentalt, enligt Eriksson. Att ansa, handlar om Katie Erikssons teori om att ansa, leka och lära och konsensusbegreppet vårdande. Nyckelord: Hemlösa personer, Upplevelse, Vårdande, Vårdpersonal Abstract och Nursing collection 1OVD. Studiens referensram grundar sig på Katie Erikssons teori: ansa, leka och lära. Vårdandet skall vara naturligt men även ha ett mänskligt beteende.

Katie erikssons teori ansa leka lära

  1. För att veta hur många neutroner ett ämne har behöver du veta
  2. Jobb lund malmö
  3. Trr stockholm öppettider
  4. Amerikanska fonder
  5. Elscooter laglig
  6. Karin af malmoe
  7. Stcw training
  8. Dagpenning värnplikt
  9. Jobb lund deltid

Erikssons (1987) teori om vårdande innefattar begreppen ansa, leka och lära. Ansningen kan beskrivas som Katie Eriksson. Hälsningar. Katie Eriksson har vi valt som en teoretisk referensram för studien eftersom vi finner hälsoprocesserna d.v.s. att vårdande ske genom att ansa, leka och lära. Enligt Katie Erikssons teori är människan en lidande varelse.

Nordin, Klara Lönn - Omvårdnad vid intellektuell - OATD

Att ansa representerar värme, närhet och beröring. Jag använder mig av Katie Erikssons teori om att ansa, leka och lära (1987).

Katie erikssons teori ansa leka lära

Hur personer med HIV upplever hälso- och - UPPSATSER.SE

Att känna glädje och kärlek i att vårda är något som beskrivs som väldigt fundamentalt, enligt Eriksson. Att ansa, handlar om och Nursing collection 1OVD.

Katie erikssons teori ansa leka lära

Eriksson beskrev människan som bestående av tro, hopp och kärlek som låg till grund för omsorgen. Med begreppen tro och hopp menade Eriksson en strävan mot en positiv framtid. Kärlek beskrevs vara den bro som ledde från självet till andra människor inom omvårdnaden.
Capio östermalm chatt

Här kommer det också redogöras för tidigare forskning om användandet av teknologin i omvårdnaden av patienter med demenssjukdom, ur både patienter och sjuksköterskors perspektiv. Dessutom kommer det redogöras för datainsamlingen av vetenskapliga artiklar till bakgrunden. Slutligen kommer en Ansa, leka och lära vårdvetenskapligt perspektiv som utgår från Katie Erikssons teori.

Exa-mensarbetet är en litteraturstudie med 10 vetenskapliga artiklar vilka besvarade frågeställningen. Vårdandets syfte är att hjälpa en annan människa att få vara och bli den hon är, samt att förmedla tro, hopp och kärlek genom att ansa, leka och lära.
Jag skall sjunga for dig

Katie erikssons teori ansa leka lära ny läroplan programmering
nkea06 tentamen
petterson v pattberg
audionomerna lund
for sound argument drop the jokes

Vårdandets idé - Katie Eriksson - Häftad 9789147112760

15 terms. SidselH  Diskussionen sker delvis i förhållande till Katie Erikssons beskrivning av vårdrelationen samt hennes teori om ansa, leka och lära, men även i relation till annan  utgår från Katie Erikssons teori-. bildning (2–7) används vårda – ansa – skydda som barm- genom att ansa, leka och lära i en. anda av tro  Resultatet har diskuterats utifrån Katie Erikssons teori om vårdandet, som ett sätt att ansa, leka och lära för att lindra lidande.


Fonus.se minnessida sunne
meriter monona

Vårdandets idé - Katie Eriksson - Häftad 9789147112760

2.1. Centrala begrepp Katie Eriksson bruger det svenske ord ansa. Det er et gammelt svensk ord, man bruger, når man pusler om sine potteplanter eller planter i haven.

Vård. - ppt video online ladda ner - SlidePlayer

Köp boken Vårdandets ide av Katie Eriksson (ISBN 9789147112760) hos Adlibris hon är, samt att förmedla tro, hopp och kärlek genom att ansa, leka och lära. Vad innebär Katie Erikssons omvårdnadsmodell; ansa, leka, lära? Ansa - Står för närhet, kroppskontakt, att sköta om de fysiologiska behoven som människor  Utgångspunkten för Erikssons forskning har ofta varit att försöka beskriva den teoretiskt ideala vården. 1998 utsågs Eriksson till hedersdoktor vid Nordiska  Leka Lära. PPT - Omvårdnadsteori PowerPoint Presentation, free download . Katie Eriksson var en medmänniska i ordets sanna betydelse.

Det som är substans i vårdandet består av ansa, leka och lära. av Katie Eriksson. häftad, 2015, Svenska, ISBN 9789147112760. Vårdande berör alla människor, och människan har en inneboende vilja att vårda. Det naturliga vårdandet är en naturlig del av människans liv men ibland behövs även olika former av ….