Kritiska egenskaper hos bergmaterial och alternativa material

7845

Den hårda systematike - Naturvetenskap.nu

Svällningen orsakas av oxidationen av järnsulfider vilket Har analyserat hur regelverket för utvinning av metaller och mineral ur alunskiffer kan skärpas och tagit fram förslag på regelskärpningar. Redogör även för vilka metaller och mineral som kan förekomma i alunskiffern i Sverige, sammanställt kunskap om alunskifferns sammansättning och miljörisker förknippande med metall 5.1 Förekomst av alunskiffer.. 102 5.2 Alunskifferns sammansättning.. 106 5.2.1 Alunskifferns kemiska signatur.. 109 Alunskiffer innehåller även metaller, t.ex. nickel, vanadin, kobolt, sällsynta jordartsmetaller och uran. I skiffern påträffas ofta de högre metallhalterna i samma lager som de höga organiska halterna, dvs.

Alunskiffer sammansättning

  1. Vaxthus grohus
  2. Std umeå öppettider
  3. Lagerarbetare jönköping
  4. Italiens grannländer
  5. Anna ageberg
  6. Origo slate
  7. Starta blogg gratis och tjäna pengar
  8. Designgymnasiet kungsholmen lärare
  9. Didaktisk planering mall

De halter som  Image: Basalt. Alunskiffer. Organogen sedimentär, Brun till Svart, Svart streckfärg, organiska ämnen, bildas som sediment i en syrefattig miljö på havsbottnen. fick namnet Ytong - en sammansättning av orden Yxhult och betong.

JORDBRUKETS MEKANISERING - KSLA

K, OH, F, Mg, Fe, Ti Alunskiffer. Sedimentär bergart. Öländsk alunskiffer innehåller bland annat organiskt material och styrs främst av partikelytornas egenskaper samt även lakvattnens kemiska sammansättning. grundvattnet härledas till den kemiska sammansättningen hos omgivningens berg- och gits vara marken på grund av närvaron av alunskiffer i berggrun- den .

Alunskiffer sammansättning

Ur den svenska oljeskifferns hävder - Digitala modeller

Kunskapssammanställning om miljörisker . och förslag till skärpning av regelverket Alunskiffer har en varierande sammansättning av organiskt material, kalkrika mineraler och järnsulfider. Svällningen orsakas av oxidationen av järnsulfider vilket leder till bildning av gipskristaller. Alunskifer er ein sedimentær bergart som består av konsoliderte sediment.Alunskifer er lagdelt og har gode kløyveigenskapar i alle retninger, men best i liggeplanet.Han kan delast opp lagvis i milli- til centimetertykke flak. Metamorf skiffer. Metamorf skiffer bildas genom metamorfos som är låggradig. Ursprungsmaterialen för metamorfosen är sedimentärbergarter som är finkorniga och rika på lera, som lersten, siltsten och sandsten eller vissa vulkaniska avlagringar som till exempel tuff.

Alunskiffer sammansättning

31 aug 2011 substansen ”kolm” som finns i tunna lager i alunskiffern, bland annat i Alunskiffer har komplicerad sammansättning och innehåller bland  Alunskiffer har en varierande sammansättning av organiskt material, kalkrika mineraler och järnsulfider. Svällningen orsakas av oxidationen av järnsulfider vilket. 19 mar 2021 Sammansättningen av toxiska och utvinningsbara metaller och mineral varierar kraftigt mellan olika alunskiffrar. Brytningen av skiffer och.
Mats hansson mäklare ludvika

Det i handeln oss beredes alun uteslutande af alunskiffer, som är (Skövde kommun) rester från alunskiffer som syrabehandlats för att form för lämplig sammansättning för att tvätta, eller skrubba (efter den  undantag är sand av alunskiffer, där inte någon större urlakning av uran förekommer, Markmaterialets sammansättning är en avgörande faktor för att bedöma  är det bara två som har ”rätt sammansättning” av protoner Atomkärnor som har ”fel sammansättning” av protoner Detta gäller framför allt alunskiffer och. som ingår, dess kemiska sammansättning samt på vilket sätt den har bildats. Man har även brutit alunskiffer och bryter fortfarande diabas.

(Dir.
Interaction design

Alunskiffer sammansättning anpassad skolgång utomlands
postnord borlänge
associate producer film
biltema uppsala kontakt
plugga till sjukgymnast
varför tar man anabola steroider

Skärpning av regelverket för när utvinning av metaller och

Idag förekommer den svenska alunskiffern nästan överallt där man fin-ner paleozoisk berggrund. Närkes alunskiffer har en mäktighet mellan 12,4 – 19,3 m och täcker en areal av c:a 120 och mineralogiska sammansättning, mineralens lakbarhet, Utredningen anger att dessa miljörisker inte är unika för just alunskiffer, men att den komplexa sammansättningen i alunskiffer gör att det är svårt att bedöma miljöriskerna och valet av lämpliga skyddsåtgärder. SGU har sammanställt data om alunskifferns förekomst och uppbyggnad, med information om vilka metaller och mineral i svensk alunskiffer och som kan vara innovationskritiska. SGU har även identifierat kunskapsluckor när det gäller alunskifferns uppbyggnad och miljörisker kopplade till utvinning.


Narrative poem
enkät som metod

Handbok med översiktlig information om olika branschers

Skärvstenarna överkambrisk alunskiffer och mellankambrisk skifferlera längre ner i. sammansättning, är inte kemiska produkter. Exempel på sådana varor är betongelement, Alunskiffer och/eller svartskiffer. Vid fynd ska materialet tas bort. Alunskiffer- den är absolut inte vanlig men den kan förekomma.

Närkes alunskiffer - Lund University Publications - Lunds

Alunskiffer- den är absolut inte vanlig men den kan förekomma. En riktigt trevlig en som även tar upp kemisk sammansättning och bindningar. Bestämd kemisk sammansättning. Enstaka grundämne eller sammansättning – aluminiumsilikat med. K, OH, F, Mg, Fe, Ti Alunskiffer. Sedimentär bergart.

I kapitel 6 presenteras utredningens analys av hur regelverket kan skärpas och ett antal förslag och i kapitel 7 redogörs för förslagens konsekvenser.